Doświadczenie zawodowe
Mobile MS Sp. z o.o.
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Musimy, powinniśmy, chcemy – jak dojrzałość organizacji wpływa na stosowanie standardów bezpieczeństwa
[więcej ...]

Organizacje
ISSA Polska
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zmiany w audytowaniu po aktualizacji normy ISO/IEC 27001:2022
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia polityczna
[więcej ...]

Obecnie jestem członkiem dwóch organizacji branżowych, skupiającego informatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz zajmującego się bezpieczeństwem informacji ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Do niedawna byłem także członkiem International Project Management Association Polska, Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Od 2015 roku jestem członkiem Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ramach współpracy z Izbą wykonałem kilka ekspertyz z zakresu teleinformatyki, w tym opinie biegłego sądowego z zakresu telekomunikacji. Starałem się także uczestniczyć w spotkaniach członków Izby, mających na celu zdefiniowanie roli Izby Rzeczoznawców na rynku ekspertów IT oraz określenie przyszłości Izby w ramach stowarzyszenia. Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowałem także podczas kilku konferencji.

W latach 2013-2016 przewodniczyłem Radzie Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Przewodnicząc Radzie za najważniejszy cel stawiałem sobie aktywizację grupy oraz uczynienie ze stowarzyszenia instytucji skupiającej regionalną grupę Project Managerów, współpracującą z lokalnym biznesem i uczelniami wyższymi. Dla IPMA Polska pisałem także artykuły publikowane w topowych magazynach dotyczących zarządzania. W ramach działań grupy regionalnej zorganizowałem i moderowałem dziesięć spotkań tematycznych.

Uczestnicząc w życiu Instytutu Informatyki Śledczej starałem się zainteresować informatyków śledczych telekomunikacją jako jednym z elementów tej dziedziny. Zostałem wyróżniony III nagrodą w konkursie na najlepszy artykuł z zakresu informatyki śledczej i bezpieczeństwa IT za artykuł pt. "Dane transmisyne w systemach telekomunikacyjnych". Byłem także pomysłodawcą spotkania tematycznego, dotyczącego roli telekomunikacji w informatyce śledczej, podczas którego wystąpiłem z dwoma referatami dotyczącymi tej tematyki. Z ramienia Instytutu wypowiadałem się także w prasie.

Współpracuję także z innymi organizacjami branżowymi. Dla krakowskiego oddziału Project Management Insitute wystąpiłem z wykładem w ramach Seminarium PMI. Jestem także współautorem artykułów dla śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Reprezentowałem także Śląskie Koła Stowarzyszenia Interim Managers podczas III Śląskiej Konferencji Interim Management.International Project Management Association Polska

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Project Management Institute

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Stowarzyszenie Interim Managers

ISSA Polska