Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Status biegłego w Polsce
[więcej ...]

Organizacje
Stowarzyszenie Interim Managers
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
PM Nights 2017
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]

Obecnie jestem członkiem trzech organizacji branżowych, zajmującego się zarządzaniem projektem International Project Management Association Polska, skupiającego informatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz związanego z informatyką śledczą Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Do niedawna byłem także członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Od XI 2013 przewodniczę Radzie Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska (wcześniej SPMP), wcześniej będąc wiceprzewodniczącym Rady. Przewodnicząc Radzie za najważniejszy cel stawiam sobie aktywizację grupy oraz uczynienie ze stowarzyszenia instytucji skupiającej regionalną grupę Project Managerów, współpracującą z lokalnym biznesem i uczelniami wyższymi. Między VI a IX 2013 roku działałem także w grupie roboczej Rozwój Grup Regionalnych IPMA Polska, która stawiała sobie za cel wsparcie aktywności wszystkich członków IPMA Polska oraz rozwój grup regionalnych. Efektem mojej pracy było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej dobrych praktyk w stowarzyszeniu. Dla IPMA Polska piszę także artykuły publikowane w topowych magazynach dotyczących zarządzania.

Do tej pory zorganizowałem i moderowałem następujące spotkania tematyczne:

  • "Rekrutacja - praktyczne metody wyłaniania najlepszych kandydatów do zespołów projektowych" - wystąpienie Małgorzaty Marszałek
  • "Specyfika i zadania narzędzi stosowanych w komunikacji projektu" - wystąpienie Agnieszki Jaszkaniec
  • "Jakość w projekcie - jaki model wybrać?" - wystąpienie Haliny Waller, Dariusza Ujmy oraz Michała Botora
  • "Certyfikat Project Managera - PMP, IPMA czy PRINCE2?" - dyskusja z udziałem Anny Sadowskiej, Jarosława Piotrowskiego oraz Bartosza Zawiszy
  • "Podobieństwa i różnice w zarządzaniu projektami branżowymi" - dyskusja z udziałem Agaty Kulisy, Jacka Karasińskiego oraz Przemysława Słoty
  • "Projekty unijne - formalizm, który nie odstrasza" - dyskusja z udziałem Katarzyny Markiewicz-Śliwy oraz Jacka Sztylera
  • "Negocjacje - klucz do sukcesu projektu" - dyskusja z udziałem Darii Domaradzkiej-Guzik oraz Seweryna Spałka
  • "Interesariusze projektu - gdzie Oni są?" - szkolenie zamknięte
  • "Projekty innowacyjne" - dyskusja z udziałem Anny Miśkiewicz oraz Jakuba Rudnera
  • "Budowanie świadomości projektowej zarządu firmy" - dyskusja z udziałem Rafała Błauciaka oraz Marka Magdonia

Uczestnicząc w życiu SIIŚ staram się zainteresować informatyków śledczych telekomunikacją jako jednym z elementów tej dziedziny. Zostałem wyróżniony III nagrodą w konkursie na najlepszy artykuł z zakresu informatyki śledczej i bezpieczeństwa IT za artykuł pt. "Dane transmisyne w systemach telekomunikacyjnych". Jestem także pomysłodawcą spotkania tematycznego, dotyczącego roli telekomunikacji w informatyce śledczej. Podczas tego spotkania wystąpiłem z dwoma referatami dotyczącymi tej tematyki. Z ramienia Instytutu Informatyki Śledczej wypowiadam się także w prasie. W styczniu 2015 zostałem przyjęty do Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowałem także podczas konferencji. Na przełomie 2016 i 2017 roku uczestniczyłem w pracach Śląskiego Koła Stowaryszenia Interim Managers, czego zwieńczeniem było reprezentowanie koła podczas III Śląskiej Konferencji Interim Management.

Współpracuję także z innymi organizacjami branżowymi. Dla krakowskiego oddziału Project Management Insitute wystąpiłem z wykładem w ramach Seminarium PMI. Jestem także współautorem, wraz z Marią Buszman-Witańską, artykułów na portal bankier.pl oraz do czasopisma Strefa Biznesu dla śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.International Project Management Association Polska


Polskie Towarzystwo Informatyczne


Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


Project Management Institute


Polskie Stowarzyszenie Public Relations


Stowarzyszenie Interim Managers