Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Tester Watterfall w Agile, czyli jak zacząć testować zwinnie
[więcej ...]

Organizacje
Polskie Towarzystwo Informatyczne
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Digital Investigation
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]


Wystąpienia

KonferencjaFilozofia w służbie polityki
Chorzów, XII.2009
"Adolf Hitler jako przykład machiavellistycznego księcia"

SeminariumProject Management Institute Poland Chapter
Kraków, XI.2010
"MMFs - marketingowy wkład w projekt informatyczny"

KonferencjaSECON 2011
Warszawa, III.2011
"Analiza rekordu taryfikacyjnego central telefonicznych"

SeminariumTeleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych
Warszawa, V.2011
"Czy można ufać billingom?"

KonferencjaPaństwo, gospodarka, społeczeństwo
Kraków, VI.2011
"Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych"

Spotkanie
tematyczne
Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
Katowice, II.2012
"Telekomunikacja obiektem zainteresowania informatyki śledczej"
"Jak poradzić sobie z analizą rekordów taryfikacyjnych"

KonferencjaProject Management Days 2012
Gliwice, V.2012
"Metodyka SCRUM z perspektywy klienta"

KonferencjaByć, mieć czy władać?
Chorzów, IV.2013
"Utopia Morusa prawdziwą utopią?"

KonferencjaSiły zbrojne i policja dla bezpieczeństwa
Rzeszów, X.2013
"Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego"

SeminariumAgile Silesia
Katowice, V.2014
"Scrum Owner = Scrum Master + Product Owner"

KonferencjaRola marki produktów rekreacyjnych w rozwoju regionu
Chorzów, V.2014
"Projektowe podejście do zarządzania procesem budowania marki"

SeminariumInformatyka w instytucjach finansowych
Warszawa, V.2014
"Ślady elektroniczne jako elementy informacji zarządczej w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych"

KonferencjaXVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma
Wrocław, VI.2014
"Billing - dowód elektroniczny czy dowód z dokumentu"

PanelII Kongres Kobiet Województwa Śląskiego
Dąbrowa Górnicza, IV.2015
"Maksymalizacja szans rozwoju i minimalizacja ryzyka prowadzenia biznesu"

KonferencjaVI Sympozjum Kryminalistyczne PTK "Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki"
Toruń, VI.2015
"Dane telekomunikacyjne jako dowód"

PanelV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiostw
Katowice, X.2015
"Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami"

PanelPM Nights 2016
Katowice, IV.2016
"Project thinking – wskazówki dla młodych PM'ów"

KonferencjaDigital Investigation
Warszawa, VII.2016
"Analiza danych odczytanych z urządzeń mobilnych okiem biegłego sądowego"Publikacje

Czasopismo"Analiza rekordu taryfikacyjnego central telefonicznych"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (12/2011)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2011

Czasopismo"Funkcjonalnie czy technicznie - architektura oprogramowania billingowego"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (1/2012)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2012

Monografia"Adolf Hitler jako przykład makiawelistycznego księcia"
K. Wieczorek, M. Wojewoda (red.) "Filozofia w służbie polityki"
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011

Monografia"Analiza danych telekomunikacyjnych"
J. Konieczny (red.) "Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych"
Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2012

Czasopismo"MMFs - marketingowy wkład w projekt informatyczny"
Nauka i Gospodarka (1 (13) 2013)
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013

Czasopismo"Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych"
Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka (2 (XI) 2013)
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013

Monografia"Utopia Morusa prawdziwą utopią?"
W. Czakon, M. Wojewoda (red.) "Być, mieć czy władać?"
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013

Czasopismo"Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (10/2014)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2014

Monografia"Metodyka Scrum z perspektywy klienta"
H. Brandenburg, P. Sekuła (red.) "Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu"
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016Artykuły popularnonaukowe


"Co wspólnego ma rugby i zarządzanie PRojektem"
www.bankier.pl, I.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - rejestr zadaniowy"
www.pmanager.pl, V.2011


"Telekomunikacja obiektem zainteresowania informatyki śledczej"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 10), VI.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - Właściciel produktu"
www.pmanager.pl, VI.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - adaptacja"
www.pmanager.pl, VII.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - retrospektywa sprintu"
www.pmanager.pl, VIII.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - zespół"
www.pmanager.pl, IX.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - codzienny Scrum"
www.pmanager.pl, X.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - przejrzystość"
www.pmanager.pl, XI.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - wykresy wypalania"
www.pmanager.pl, XII.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - inspekcja"
www.pmanager.pl, I.2012


"SCRUM widziany oczami klienta - Mistrz Scruma"
www.pmanager.pl, III.2012


"Jak poradzić sobie z analizą danych billingowych?"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 13), III.2012


"Dane transmisyjne w systemach telekomunikacyjnych"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 15), X.2012


"Za dużo billingujemy?"
Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych (2/2013), V.2013


"APM lekarstwem na niepowodzenie projektu"
Proseed (nr 33), V.2013


"Problem struktury funkcjonalnej"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 3), VI.2013


"Scrum a metodyki prowadzenia projektów"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 4), X.2013


"Analiza danych transmisyjnych - czym ją wspomagać?"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 20), XII.2013


"Prepaid nie zawsze bezpieczny"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 21), III.2014


"Product Owner - jedna osoba czy zespół?"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 6), VII.2014


"Retencja danych - jak zrobić to z głową?"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 23), X.2014


"Scrum Owner = Scrum Master + Product Owner"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 7), XI.2014


"Zaprojektowane narodziny marki"
Marketing w praktyce (nr 12/2014), XII.2014


"Agilowe "Klient nasz Pan""
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 8), II.2015


"Mobile Forensic"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 25), III.2015


"Skuteczne zarządzanie według Petera Druckera"
Strefa Biznesu, IV.2015


"Interesariusze. Gdzie oni są ..."
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 9), IX.2015