Doświadczenie zawodowe
Agileo.IT Human Value
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Cybersecurity Best Practices okiem audytora
[więcej ...]

Organizacje
Polskie Towarzystwo Informatyczne
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zrozumieć rynek (35) Jak bronić się przed cyberzagrożeniem
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia polityczna
[więcej ...]


Wystąpienia

KonferencjaFilozofia w służbie polityki
Chorzów, XII.2009
"Adolf Hitler jako przykład machiavellistycznego księcia"

SeminariumProject Management Institute Poland Chapter
Kraków, XI.2010
"MMFs - marketingowy wkład w projekt informatyczny"

KonferencjaSECON 2011
Warszawa, III.2011
"Analiza rekordu taryfikacyjnego central telefonicznych"

SeminariumTeleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych
Warszawa, V.2011
"Czy można ufać billingom?"

KonferencjaPaństwo, gospodarka, społeczeństwo
Kraków, VI.2011
"Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych"

Spotkanie
tematyczne
Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
Katowice, II.2012
"Telekomunikacja obiektem zainteresowania informatyki śledczej"
"Jak poradzić sobie z analizą rekordów taryfikacyjnych"

KonferencjaProject Management Days 2012
Gliwice, V.2012
"Metodyka SCRUM z perspektywy klienta"

KonferencjaByć, mieć czy władać?
Chorzów, IV.2013
"Utopia Morusa prawdziwą utopią?"

KonferencjaSiły zbrojne i policja dla bezpieczeństwa
Rzeszów, X.2013
"Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego"

SeminariumAgile Silesia
Katowice, V.2014
"Scrum Owner = Scrum Master + Product Owner"

KonferencjaRola marki produktów rekreacyjnych w rozwoju regionu
Chorzów, V.2014
"Projektowe podejście do zarządzania procesem budowania marki"

SeminariumInformatyka w instytucjach finansowych
Warszawa, V.2014
"Ślady elektroniczne jako elementy informacji zarządczej w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych"

KonferencjaXVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma
Wrocław, VI.2014
"Billing - dowód elektroniczny czy dowód z dokumentu"

Panel eksperckiII Kongres Kobiet Województwa Śląskiego
Dąbrowa Górnicza, IV.2015
"Maksymalizacja szans rozwoju i minimalizacja ryzyka prowadzenia biznesu"

KonferencjaVI Sympozjum Kryminalistyczne PTK "Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki"
Toruń, VI.2015
"Dane telekomunikacyjne jako dowód"

Panel eksperckiV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiostw
Katowice, X.2015
"Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami"

Panel eksperckiPM Nights 2016
Katowice, IV.2016
"Project thinking – wskazówki dla młodych PM'ów"

KonferencjaDigital Investigation
Warszawa, VII.2016
"Analiza danych odczytanych z urządzeń mobilnych okiem biegłego sądowego"

KonferencjaIII Śląska Konferencja Interim Management
Katowice, III.2017
"Zarządzanie projektem jako przykład Interim Managementu"

KonferencjaPM Nights 2017
Katowice, IV.2017
"Plan komunikacji, czyli jak zarządzać przepływem informacji"

KonferencjaXIV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne
Zbąszyń, V.2018
"Pamięć urządzeń mobilnych jako nośnik śladów przestępstwa"

KonferencjaMiŚOT Meeting
Jachranka, X.2018
"Rola operatora telekomunikacyjnego w postępowaniach prowadzonych przez organa wymiaru sprawiedliwości"

Program TVZrozumieć rynek
Odcinek 31, III.2020
"Cyberbezpieczeństwo"

Program TVZrozumieć rynek
Odcinek 35, IX.2020
"Jak bronić się przed cyberzagrożeniem"Publikacje

Monografia"Adolf Hitler jako przykład makiawelistycznego księcia"
K. Wieczorek, M. Wojewoda (red.) "Filozofia w służbie polityki"
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011

Czasopismo"Analiza rekordu taryfikacyjnego central telefonicznych"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (12/2011)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2011

Czasopismo"Funkcjonalnie czy technicznie - architektura oprogramowania billingowego"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (1/2012)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2012

Monografia"Analiza danych telekomunikacyjnych"
J. Konieczny (red.) "Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych"
Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2012

Czasopismo"MMFs - marketingowy wkład w projekt informatyczny"
Nauka i Gospodarka (1 (13) 2013)
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013

Czasopismo"Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych"
Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka (2 (XI) 2013)
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013

Monografia"Utopia Morusa prawdziwą utopią?"
W. Czakon, M. Wojewoda (red.) "Być, mieć czy władać?"
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013

Czasopismo"Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (10/2014)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2014

Monografia"Metodyka Scrum z perspektywy klienta"
H. Brandenburg, P. Sekuła (red.) "Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu"
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016

Czasopismo"Dane telekomunikacyjne jako dowód"
Przegląd telekomunikacyjny - Wiadomości telekomunikacyjne (1/2017)
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa 2017

Czasopismo"Komunikacja w relacjach z interesariuszami projektu - wyniki badań empirycznych"
R. Drozd, M. Wirkus (red.) Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018Artykuły popularnonaukowe


"Co wspólnego ma rugby i zarządzanie PRojektem"
www.bankier.pl, I.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - rejestr zadaniowy"
www.pmanager.pl, V.2011


"Telekomunikacja obiektem zainteresowania informatyki śledczej"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 10), VI.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - Właściciel produktu"
www.pmanager.pl, VI.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - adaptacja"
www.pmanager.pl, VII.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - retrospektywa sprintu"
www.pmanager.pl, VIII.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - zespół"
www.pmanager.pl, IX.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - codzienny Scrum"
www.pmanager.pl, X.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - przejrzystość"
www.pmanager.pl, XI.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - wykresy wypalania"
www.pmanager.pl, XII.2011


"SCRUM widziany oczami klienta - inspekcja"
www.pmanager.pl, I.2012


"SCRUM widziany oczami klienta - Mistrz Scruma"
www.pmanager.pl, III.2012


"Jak poradzić sobie z analizą danych billingowych?"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 13), III.2012


"Dane transmisyjne w systemach telekomunikacyjnych"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 15), X.2012


"Za dużo billingujemy?"
Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych (2/2013), V.2013


"APM lekarstwem na niepowodzenie projektu"
Proseed (nr 33), V.2013


"Problem struktury funkcjonalnej"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 3), VI.2013


"Scrum a metodyki prowadzenia projektów"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 4), X.2013


"Analiza danych transmisyjnych - czym ją wspomagać?"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 20), XII.2013


"Prepaid nie zawsze bezpieczny"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 21), III.2014


"Product Owner - jedna osoba czy zespół?"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 6), VII.2014


"Retencja danych - jak zrobić to z głową?"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 23), X.2014


"Scrum Owner = Scrum Master + Product Owner"
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 7), XI.2014


"Zaprojektowane narodziny marki"
Marketing w praktyce (nr 12/2014), XII.2014


"Agilowe "Klient nasz Pan""
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 8), II.2015


"Mobile Forensic"
Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 25), III.2015


"Skuteczne zarządzanie według Petera Druckera"
Strefa Biznesu, IV.2015


"Interesariusze. Gdzie oni są ..."
Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 9), IX.2015


"Product Roadmap - domena Scruma"
PM News (nr 9), II.2017


"Plan komunikacji, czyli jak zarządzać przepływem informacji"
PM News (nr 10), IV.2017