Doświadczenie zawodowe
Mobile MS Sp. z o.o.
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Musimy, powinniśmy, chcemy – jak dojrzałość organizacji wpływa na stosowanie standardów bezpieczeństwa
[więcej ...]

Organizacje
ISSA Polska
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zmiany w audytowaniu po aktualizacji normy ISO/IEC 27001:2022
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia polityczna
[więcej ...]

Firma:TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Okres pracy:IV.2022 - nadal
Stanowisko:Opiekun Merytoryczny ds. Rozwoju Usług Bezpieczeństwa Informacji

Obowiązki:
 • LA/A 27001, 22301, 20000, 9001, TISAX
 • wprowadzanie nowych produktów z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • realizacja audytów zgodności z normami ISO (akredytacja PCA i DAkkS)
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • udział w wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem informacji
 • reprezentowanie spółki w kontaktach z otoczeniem biznesowym
 • kreowanie i dbanie o wizerunek spółki

Firma:Agileo.IT Sp. z o.o.
Okres pracy:I.2020 - III.2022
Stanowisko:Dyrektor ds. Rozwoju

Obowiązki:
 • wprowadzenie nowych produktów: audyt bezpieczeństwa informacji oraz doradztwo teleinformatyczne
 • realizacja kluczowych projektów - audyty bezpieczeństwa informacji, audyty dostępności, analizy procesów biznesowych i administracyjnych
 • reprezentowanie spółki w kontaktach z otoczeniem biznesowym
 • kreowanie i dbanie o wizerunek spółki
Wcześniej:
 • członek zarządu - zarządzanie organizacją pracy w spółce oraz wprowadzenie zmian w aspekcie sprzedażowo-marketingowym

Firma:Agileo.IT Human Value Sp. z o.o.
Okres pracy:XII.2020 - XI.2021
Stanowisko:Prezes Zarządu

Obowiązki:
 • reprezentowanie spółki w kontaktach z otoczeniem biznesowym
 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem spółki
 • strategiczny i długofalowy rozwój spółki
 • przeprowadzanie audytów dostępności cyfrowej i architektonicznej
 • rozliczenie wniosku o dotację na utworzenie miejsc pracy w ramach OWES

Firma:Business @ Witański Consulting Group
Okres pracy:I.2015 - XII.2019
Stanowisko:Dyrektor Zarządzający

Obowiązki:
 • zarządzanie organizacją pracy w firmie
 • zarządzanie finansami i inwestycjami firmy
 • merytoryczna odpowiedzialność za obszary działania: doradztwo strategiczne, telekomunikacyjne i projektowe, badania i analizy
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z otoczeniem biznesowym
 • kreowanie i dbanie o wizerunek firmy
 • realizacja wybranych projektów

Firma:Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.
Okres pracy:X.2013 - XI.2014
Stanowisko:Project Manager

Obowiązki:
 • prowadzenie projektów wdrożeniowych systemu Impuls Evo + mHR
 • zarządzanie portfelem projektów
 • zarządzanie zespołem konsultantek
 • ofertowanie prac w ramach projektów i weryfikacja umów
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z klientem

Firma:Agencja Reklamy S.P.G. s.c.
Okres pracy:I.2013 - X.2013
Stanowisko:Project Manager

Obowiązki:
 • przygotowanie dokumentów: plan operacyjny (2012/2013) oraz strategia (2013-2018) dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
 • prowadzenie projektu działań promocyjno-marketingowych dla GWSP
 • odpowiedzialność za budżet, harmonogram, zakres
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • współpraca z klientem
 • działania promocyjne - media relations, kampanie reklamowe, organizacja eventów

Firma:Telekomunikacja Polska S.A.
Okres pracy:V.2011 - XII.2012
Stanowisko:Test Manager

Obowiązki:
 • zarządzanie testami wydajnościowymi w pięciu kolejnych edycjach
 • współpraca z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • metodologiczna i merytoryczna kontrola przebiegu procesów testowych
 • zarządzanie dokumentacją testową
 • optymalizacja procesów testowych w GTP

Firma:Intelix Sp. z o.o.
Okres pracy:II.2003 - XII.2010
Stanowisko:Dyrektor techniczny

Obowiązki:
 • rozwój oprogramowania (taryfikacja, książka adresowa, oprogramowanie centralowe)
 • współpraca przy rozwoju urządzeń buforujących
 • wdrażanie systemów dla kluczowych klientów
 • nadzór nad pracownikami oraz rekrutacja
 • wsparcie techniczne sprzedaży
 • kreowanie i dbanie o wizerunek firmy
Wcześniej:
 • kierownik ds. technicznych - kierowanie zespołem serwisowym
 • serwisant - wdrażanie i serwisowanie systemów taryfikacyjnych
 • konsultant handlowy - sprzedaż oprogramowania taryfikacyjnego, podpisywanie umów partnerskich

Firma:Wydawnictwo Kartograficzne Witański
Okres pracy:VII.1994 - IV.2002
Stanowisko:Asystent dyrektora

Obowiązki:
 • prowadzenie działalności handlowo-marketingowej (sprzedaż w kanałach dystrybucji, badania rynku, przeprowadzenie kampanii marketingowej)
 • dystrybucja oraz logistyka
Wcześniej:
 • prace kartograficzne (prace terenowe)
 • prace redakcyjne (informatory na mapy)
 • sprzedaż bezpośrednia map
 • sprzedaż powierzchni reklamowych


Współpraca

Wymiar sprawiedliwościBiegły sądowy/Rzeczoznawca
>>> Ustanowienie biegłym sądowym w zakresie telekomunikacji (Sąd Okręgowy w Katowicach)
>>> Przyjęcie do Izby Rzeczoznawców (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

Administracja rządowaEkspert/Coach
>>> Powołanie na eksperta w dziedzinie teleinformatyki (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
>>> Powołanie na coacha innowacji (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)
>>> Powołanie na eksperta w dziedzinie zarządzania projektem teleinformatycznym (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)
>>> Pełnienie funkcji eksperta z zakresu telekomunikacji w trakcie realizacji opracowania dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (EU-Consult Sp. z o.o.)
>>> Pełnienie funkcji eksperta z zakresu telekomunikacji w trakcie realizacji opracowania dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (Quality Watch Sp. z o.o.)
>>> Przeprowadzenie audytu merytorycznego Inkubatora Innowacyjności + na uczelniach wyższych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Grupa Gumułka Sp. z o.o.)
>>> Współpraca przy końcowym badaniu ewaluacyjnym Projektu M45+ dla Ministerstwa Zdrowia (EU-Consult Sp. z o.o.)
>>> Przygotowanie raportu z badania ewaluacyjnego analizy wpływu projektów V osi POIiŚ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów dla Ministerstwa Środowiska (EU-Consult Sp. z o.o.)

TeleinformatykaEkspert/Konsultant/Analityk/Product Owner/Tester
>>> Wycena wartości sieci teleinformatycznej (Ostrog.NET Sp. J.)
>>> Audyt dostępności cyfrowej serwisu internetowego (Moblie MS Sp. z o.o.)
>>> Przeprowadzenie testów aplikacji oraz przygotowanie analizy funkcjonalności oprogramowania (FaktoringBroker Sp. z o.o.)
>>> Przygotowanie strony technicznej oraz kampanii marketingowej serwisu internetowego Jaworzno.biz (Firma Prywatna GREG)
>>> Audyt i konsultacja strony WWW dla ZSP Ornontowice (Eco Consensus Sp. z o.o.)
>>> Obsługa informatyczna projektu Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych (Eco Consensus Sp. z o.o.)
>>> Przygotowanie strony internetowej kandydata na radnego Sejmiku Wojewódzkiego (Józef Buszman)

Administracja samorządowaAudytor/Konsultant/Redaktor
>>> Opracowanie Programu rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa śląskiego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (EU-Consult Sp. z o.o.)
>>> Przygotowanie i koordynacja pomiaru ruchu drogowego pieszego na wejściach do Parku Śląskiego (WPKiW S.A.)
>>> Współpraca przy badaniu struktury i preferencji klientów dla Parku Śląskiego (EU-Consult Sp. z o.o., WPKiW S.A.)
>>> Współpraca przy opracowaniu Planu Marketingowego na lata 2012-2017 dla Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (EU-Consult Sp. z o.o.)
>>> Realizacja projektu audytu zadowolenia klienta wewnętrznego i zewnętrznego JST powiatu mikołowskiego (EU-Consult Sp. z o.o.)
>>> Przygotowanie ankiet, procedur i zarządzeń dla badania satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego JST powiatu mikołowskiego (Starostwo Powiatowe w Mikołowie)
>>> Redakcja merytoryczna treści mapy turystycznej powiatu mikołowskiego (Eco Consensus Sp. z o.o.)

Firmy szkolenioweTrener/Szkoleniowiec
>>> Szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego (Centrum Szkoleń Twardych)
>>> Szkolenia z zakresu zarządzania projektami (apauly group)
>>> Szkolenia z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi w telekomunikacji (Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp. k.)

Szkolnictwo WyższeWykładowca/Kierownik projektu
>>> Organizacja studiów podyplomowych "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" (WSZMiJO Katowice)
>>> Kierownictwo techniczne studiów podyplomowych "Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji" (Politechnika Śląska)
>>> Zajęcia z zakresu:
 • Koncepcje zarządzania (niestacjonarne II stopnia, WSZMiJO Katowice)
 • Nauka o organizacji (niestacjonarne I stopnia, WSZMiJO Katowice)
 • PR a nowe media (podyplomowe, Uniwersytet Śląski)
 • Zarządzanie marketingowe (podyplomowe, WSB Chorzów)
 • Zarządzanie projektem (podyplomowe, UE Katowice & Politechnika Śląska)
>>> Przygotowanie planu komercjalizacji projektu badawczego (Adaptronica Sp. z o.o.)Praktyki

Inkom SC - badania terenowe
FMG International SA - ubezpieczenia na życie
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA - analiza strategii firm