Doświadczenie zawodowe
Mobile MS Sp. z o.o.
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Musimy, powinniśmy, chcemy – jak dojrzałość organizacji wpływa na stosowanie standardów bezpieczeństwa
[więcej ...]

Organizacje
ISSA Polska
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zmiany w audytowaniu po aktualizacji normy ISO/IEC 27001:2022
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia polityczna
[więcej ...]

Moja działalność naukowa jest interdyscyplinarna, aktualnie staram się skupić na czterech, dosyć odmiennych i czasami odległych dziedzinach naukowych.

Zarządzanie

W zakresie zarządzania skupiam swoją uwagę na zarządzaniu strategicznym i marketingowym oraz zarządzaniu projektem, w szczególności projektem informatycznym. Jestem absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania AE w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi na AGH w Krakowie. W pracy naukowej skupiam się na dwóch elementach zarządzania, strategii w małej firmie oraz roli zespołu marketingowego w projekcie.

Dorobek naukowy w tej dziedzinie:
"MMFs - marketingowy wkład w projekt informatyczny" - wystąpienie: Seminarium PMI (Kraków, XI.2010); publikacja: "Nauka i Gospodarka" (nr 1 (13) 2013, V.2013)
"Co wspólnego ma rugby i zarządzanie PRojektem?" - artykuł: www.bankier.pl (I.2011)
"SCRUM widziany oczami klienta" - cykl artykułów: www.pmanager.pl (V.2011 - III.2012)
"Metodyka SCRUM z perspektywy klienta" - wystąpienie: Konferencja "PM Days 2012" (Gliwice, V.2012); publikacja: H. Brandeburg, P. Sekuła (red.) "Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016
"APM lekarstwem na niepowodzenie projektu" - artykuł: Proseed (nr 33, V.2013)
"Problem struktury funkcjonalnej" - artykuł: Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 3, VI. 2013)
"Scrum a metodyki prowadzenia projektów" - artykuł: Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 4, X.2013)
"Scrum Owner = Scrum Master + Product Owner" - wystąpienie: Seminarium Agile Silesia (Katowice, V.2014); artykuł: Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 7, XI.2014)
"Projektowe podejście do zarządzania procesem budowania marki" - wystąpienie: Konferencja "Rola marki produktów rekreacyjnych w rozwoju regionu" (Chorzów, V.2014)
"Ślady elektroniczne jako elementy informacji zarządczej w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych" - wystąpienie: Seminarium "Informatyka w instytucjach finansowych" (Warszawa, V.2014); publikacja: materiały pokonferencyjne Centrum Promocji Informatyki
"Product Owner - jedna osoba czy zespół?" - artykuł: Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 6, VII.2014)
"Zaprojektowane narodziny marki" - artykuł: Marketing w praktyce (nr 12/2014, XII.2014)
"Agilowe "Klient nasz Pan"" - artykuł: Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 8, II.2015)
"Maksymalizacja szans rozwoju i minimalizacja ryzyka prowadzenia biznesu" - panel: II Kongres Kobiet Województwa Śląskiego (Dąbrowa Górnicza, IV.2015)
"Skuteczne zarządzanie według Petera Druckera" - artykuł: Strefa Biznesu (IV.2015)
"Interesariusze. Gdzie oni są ..." - artykuł: Zarządzanie Projektami. Magazyn (nr 9, IX.2015)
"Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami" - panel: V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Katowice, X.2015)
"Project thinking – wskazówki dla młodych PM'ów" - panel: PM Nights 2016 (Katowice, IV.2016)
"Product Roadmap - domena Scruma" - artykuł: PM News (nr 9, II.2017)
"Zarządzanie projektem jako przykład Interim Managementu" - wystąpienie: III Śląska Konferencja Interim Management (Katowice, III.2017)
"Plan komunikacji, czyli jak zarządzać przepływem informacji" - warsztat: PM Nights 2017 (Katowice, IV.2016); artykuł: PM News (nr 10, IV.2017)
"Komunikacja w relacjach z interesariuszami projektu - wyniki badań empirycznych" - publikacja: R. Drozd, M. Wirkus (red.) "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018

Teleinformatyka

W zakresie teleinformatyki obiektem moich zainteresowań jest oprogramowanie współpracujące z centralami telefonicznymi, w szczególności system taryfikacyjny lub billingowy, a także wszystkie aspekty związane z tym zagadnieniem. Jestem absolwentem studiów podyplomowych Sieci Komputerowe i Multimedia na UŚ w Katowicach, a także biegłym sądowym z zakresie telekomunikacji. W pracy naukowej skupiam się na działaniu współczesnej telekomunikacji, w tym central telefonicznych oraz istniejącym na rynku oprogramowaniu wspomagającym i poszerzającym możliwości central.

Dorobek naukowy w tej dziedzinie:
"Analiza rekordu taryfikacyjnego central telefonicznych" - wystąpienie: Konferencja "SECON 2011" (Warszawa, III.2011); publikacja: "Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" (nr 12/2011, XII.2012)
"Czy można ufać billingom?" - wystąpienie: Seminarium "Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych" (Warszawa, V.2011); publikacja: materiały pokonferencyjne Centrum Promocji Informatyki
"Funkcjonalnie czy technicznie - architektura oprogramowania billingowego" - publikacja: "Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" (nr 1/2012, I.2012)
"Dane transmisyjne w systemach telekomunikacyjnych" - artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 15, X.2012)
"Retencja danych - jak zrobić to z głową?" - artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 23, X.2014)
"Mobile Forensic" - artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 25, III.2015)
"Analiza danych odczytanych z urządzeń mobilnych okiem biegłego sądowego" - wystąpienie: Konferencja "Digital Investigation" (Warszawa, VII.2016)

Prawo

W zakresie prawa skupiam swoją uwagę na prawie telekomunikacyjnym i pochodnych oraz kryminalistyce. Jestem biegłym sądowym w zakresie telekomunikacji. W pracy naukowej skupiam się na prawie regulującym teleinformatykę oraz wykorzystaniu tej dziedziny technicznej w analizie kryminalistycznej, jak i prowadzeniu śledztw i przewodów sądowych.

Dorobek naukowy w tej dziedzinie:
"Telekomunikacja obiektem zainteresowania informatyki śledczej" - wystąpienie: Spotkanie tematyczne SIIŚ (Katowice, II.2012); artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 10, VI.2011)
"Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych" - wystąpienie: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo" (Kraków, VI.2011); publikacja: "Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka" (nr 2 (XI) 2013, XI.2013)
"Jak poradzić sobie z analizą danych billingowych?" - wystąpienie: Spotkanie tematyczne SIIŚ (Katowice, II.2012); artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 13, III.2012)
"Analiza danych telekomunikacyjnych" - publikacja: J. Konieczny (red.) "Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych", Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2012
"Za dużo billingujemy?" - artykuł: Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych (2/2013, V.2013)
"Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego" - wystąpienie: Konferencja "Siły zbrojne i policja dla bezpieczeństwa" (Rzeszów, X.2013); publikacja: "Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" (nr 10/2014, X.2014)
"Analiza danych transmisyjnych - czym ją wspomagać?" - artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 20, XII.2013)
"Prepaid nie zawsze bezpieczny" - artykuł: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT (nr 21, III.2014)
"Billing - dowód elektroniczny czy dowód z dokumentu" - wystąpienie: Konferencja "XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma" (Wrocław, VI.2014)
"Dane telekomunikacyjne jako dowód" - wystąpienie: VI Sympozjum Kryminalistyczne PTK "Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki" (Toruń, VI.2015); publikacja: "Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne" (nr 1/2017, I.2017)
"Pamięć urządzeń mobilnych jako nośnik śladów przestępstwa" - wystąpienie: XIV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne "Dokumenty - możliwości współczesnej ekspertyzy od kamiennych tablic do snapchata" (Zbąszyń, V.2018)
"Rola operatora telekomunikacyjnego w postępowaniach prowadzonych przez organa wymiaru sprawiedliwości" - wystąpienie: MiŚOT Meeting (Jachranka, X.2018)

Filozofia

W zakresie filozofii interesuję się filozofią polityczną lub filozofią polityki. W pracy naukowej staram się poznać główne nurty tej dziedziny nauki, studiując dzieje myśli politycznej od starożytności aż po dzień dzisiejszy.

Dorobek naukowy w tej dziedzinie:
"Adolf Hitler jako przykład machiavellistycznego księcia" - wystąpienie: Konferencja "Filozofia w służbie polityki" (Chorzów, XII.2009); publikacja: K. Wieczorek, M. Wojewoda (red.) "Filozofia w służbie polityki", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011
"Utopia Morusa prawdziwą utopią?" - wystąpienie: Konferencja "Być, mieć czy władać?" (Chorzów, IV.2013); publikacja: W. Czakon, M. Wojewoda (red.) "Być, mieć czy władać?", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Politechnika Śląska w Gliwicach

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Politechnika Gdańska

Politechnika Łódzka