Doświadczenie zawodowe
Agileo.IT Human Value
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Cybersecurity Best Practices okiem audytora
[więcej ...]

Organizacje
Polskie Towarzystwo Informatyczne
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zrozumieć rynek (35) Jak bronić się przed cyberzagrożeniem
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia polityczna
[więcej ...]


Studia doktoranckie

Uczelnia:Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania
Okres nauki:od II.2016 do X.2017
Uczelnia:Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Okres nauki:X.2012 - VI.2013
Uczelnia:Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Wydział Prawa i Administracji
Okres nauki:X.2010 - IX.2012
Tytuł:doktor nauk o zarządzaniu
Temat pracy:"Model zarządzania retencją danych telekomunikacyjnych"


Studia magisterskie

Uczelnia:Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydział Zarządzania, specjalność Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
Okres nauki:X.1995 - VII.2000
Tytuł:magister ekonomii
Temat pracy:"Strategia małego przedsiębiorstwa jako wypadkowa kluczowych czynników sukcesu"


Studia podyplomowe


Sieci komputerowe i multimedia
Uczelnia:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Techniki
Okres nauki:II.2001 - XII.2001
Temat pracy:"Witryna internetowa Wydawnictwa Witański"


Zarządzanie projektami informatycznymi
Uczelnia:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Okres nauki:X.2009 - IX.2010
Temat pracy:"Minimum Marketable Features jako marketingowy wkład w projekt informatyczny"