Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Status biegłego w Polsce
[więcej ...]

Organizacje
Stowarzyszenie Interim Managers
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
PM Nights 2017
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]

Znaczącym aspektem mojej kariery zawodowej jest praca w branży teleinformatycznej. Zarówno w kwestii rozwoju zawodowego, jak i rozwoju naukowego, swoją przyszłość wiążę właśnie z tą branżą, w szczególności zaś z rynkiem telekomunikacyjnym.

Osiem lat pracy w firmie teleinformatycznej, zajmującej się tworzeniem oprogramowania taryfikacyjnego, pozwala mi na stwierdzenie, że jestem specjalistą w dziedzinie billingów. Dlatego z tematem danych telekomunikacyjnych powiązałem swoją rozprawę doktorską. Podczas swojej pracy poznałem aspekty handlowy (sprzedaż, promocja, dystrybucja, wprowadzanie na rynek) oraz techniczny (oferty operatorów, centrale i sieci telefoniczne, prowadzenie projektów informatycznych) systemów taryfikacyjnych. Obecnie poszerzam swoją wiedzę także w aspekcie prawnym systemów billingowych. Moją wiedzę i doświadczenie buduję na szerokich kontaktach wśród najważniejszych graczy rynku telekomunikacyjnego, w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców sprzętu i oprogramowania, a także firm świadczących usługi doradcze i outsourcingowe w dziedzinie telekomunikacji. Kontakty zawodowe i działalność naukowa pozwalają mi na ciągłe poznanie tej branży oraz doskonalenie się w tej dziedzinie.

Swoje doświadczenie oraz wiedzę wykorzystuję także będąc biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Dostałem nominację na biegłego sądowego ze specjalizacją telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych (wszelkich danych informujących o szczegółach i przebiegu usługi telekomunikacyjnej) generowanych przez centrale telefoniczne, będących podstawą tworzenia billingów telefonicznych. Jestem także Rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz ekspertem z zakresu zarządzania projektem informatycznym Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi związane z branżą teleinformatyczną, chciałem zaproponować doradztwo i konsulting w zakresie:

  • projektowania systemów taryfikacyjnych
  • wdrażania systemów taryfikacyjnych
  • oceny oferty operatorów telekomunikacyjnych
  • przygotowania SIWZ-u dla zamówienia telekomunikacyjnego
  • projektowania systemu teleinformatycznego
  • wytwarzania oprogramowania telekomunikacyjnego
  • pośrednictwa na rynku telekomunikacyjnym
  • analizy danych transmisyjnych (CDR)