Doświadczenie zawodowe
Mobile MS Sp. z o.o.
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Musimy, powinniśmy, chcemy – jak dojrzałość organizacji wpływa na stosowanie standardów bezpieczeństwa
[więcej ...]

Organizacje
ISSA Polska
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Zmiany w audytowaniu po aktualizacji normy ISO/IEC 27001:2022
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia polityczna
[więcej ...]

Mateusz Witański - ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów, konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, audytor systemów bezpieczeństwa informacji oraz dostępności, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, działacz stowarzyszeń branżowych, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów teleinformatycznych (wdrożeniowych, programistycznych, testowych) oraz doradczych (analitycznych, badawczych, promocyjnych i marketingowych), audytach bezpieczeństwa informacji (zgodność z KRI i KSC) i dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradztwa zarządczego (projekty unijne, turystyka, teleinformatyka, media, analizy procesów, strategie), rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie).

Posiada certyfikaty: IPMA-D, PRINCE2, AgilePM, ITIL v.3, ISTQB, ISO 27001 oraz ISO 22301. Ponadto jest biegłym sądowym o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych.

Publikuje na łamach czasopism branżowych, biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią.