Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Status biegłego w Polsce
[więcej ...]

Organizacje
Stowarzyszenie Interim Managers
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
PM Nights 2017
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]

Moja dotychczasowa kariera zawodowa oraz zainteresowania naukowe cechują się dosyć znaczną interdyscyplinarnością. W zakres moich zainteresowań wchodzą takie dziedziny, jak teleinformatyka, prawo, zarządzanie oraz filozofia. Ciągły rozwój naukowy w kierunku doktoratu wymaga ode mnie dużego zaangażowania także w przekazywanie wiedzy. Interdyscyplinarność stwarza możliwość połączenia odległych wydawałoby się dziedzin, jak np. prawo i telekomunikacja.

Pracowałem w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, gdzie prowadziłem ćwiczenia z przedmiotów z zakresu zarządzania na studiach niestacjonarnych I i II stopnia. Współpracuję ze śląskimi uczelniami, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim oraz Politechnice Śląskiej. Prowadzę także szkolenia otwarte i zamknięte oraz występuję na konferencjach i seminariach naukowych.

Bazując na doświadczeniu zawodowym i szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i teleinformatyki, mogę zaproponować prowadzenie zajęć z zakresu:

 • teleinformatyka
 • telekomunikacja w biznesie
 • informatyka w telekomunikacji
 • informatyka w biznesie
 • prawo w telekomunikacji
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • informatyka śledcza
 • telekomunikacja w informatyce śledczej
 • podstawy zarządzania
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektem
 • zwinne zarządzanie projektem
 • Product Owner w metodyce Scrum
 • interesariusze w projekcie
 • biznesowe otoczenie projektu