Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Tester Watterfall w Agile, czyli jak zacząć testować zwinnie
[więcej ...]

Organizacje
Polskie Towarzystwo Informatyczne
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Digital Investigation
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]

Projektem określa się nowe, nietypowe zadanie, z którym organizacja nie miała dotychczas do czynienia. Techniczna definicja projektu mówi, że jest to trwające określony czas dążenie do stworzenia unikatowego produktu lub usługi.

W trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej i działalności naukowej uczestniczyłem, jako członek zespołu, kierownik lub właściciel/sponsor w kilkudziesięciu projektach. Były to projekty różnorodne. Byłem członkiem zespołów realizujących projekty analityczno-badawcze, doradcze, edukacyjne i naukowe, kartograficzne, a przede wszystkim marketingowo-promocyjne i teleinformatyczne. Pracowałem dla branży przemysłowej, usługowej, finansowej, edukacyjnej czy administracji publicznej. Pracowałem w projektach z zespołami dwu-trzyosobowymi, a także z zespołami kilkudziesięcioosobowymi. Współpracowałem przy projektach non-profit, ale także przy projektach z budżetami przekraczającymi milion złotych.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach analityczno-badawczych:

 • Jako Project Manager prowadziłem projekt pomiaru ruchu drogowego pieszego na wejściach do Parku Śląskiego, realizowanego dla WPKiW S.A. przy współpracy z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach Sp. z o.o.. Projekt dwunastomiesięczny, o budżecie przekraczającym 50.000 PLN, współpraca m.in. z: Krzysztof Trólka, Łukasz Buszman, Sławomir Senik, Paweł Cebula.
 • Koordynowałem projekt przeprowadzenia badania sondażowego w zakresie zainteresowania mieszkańców Rybnika sprawami miasta oraz przepływu informacji o mieście dla Urzędu Miasta Rybnika, na który składało się przeprowadzenie badania ankietowego, przygotowanie raportów z rekomendacjami oraz plan komunikacji badania. Współpraca m.in. z: Agnieszka Skupień, Maria Buszman-Witańska, Seweryn Tchórzewski, Wojciech Roszka.
 • Byłem członkiem zespołu opracowującego "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa śląskiego na lata 2014 - 2020" dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Projekt trzymiesięczny, o budżecie przekraczającym 80.000 PLN, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Wojciech Roszka, Jolanta Szcześniak, Krzysztof Gutta.
 • Jako członek zespołu, uczestniczyłem zarówno w części przygotowania ankiet, jak i analizy wyników przeprowadzonych badań ankietowych w ramach projektu badania struktury i preferencji klientów Parku Śląskiego. Projekt czteromiesięczny, powtórzony po roku, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Olgierd Witczak.
 • Byłem członkiem zespołu realizującego dwa projekty badawcze dla Powiatu Mikołowskiego. Pierwszym projektem był audyt obsługi klienta, drugim przygotowanie badania satysfakcji klienta i procedur ich stosowania wraz z przeprowadzeniem i opracowaniem wyników badania pilotażowego. Drugi projekt pięciomiesięczny, współpraca m.in. z: Aleksandra Łataś, Maria Buszman-Witańska.
 • Ponadto: opracowanie programu wsparcia placówek oświatowych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie), raporty końcowe badań dla Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska (EU-Consult), badanie ankietowe dobrych praktyk (IPMA Polska), pomiary ruchu drogowego samochodowego (Inkom S.C.).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach doradczych:

 • W ramach działalności Buszman & Witański Consulting Group jestem współautorem dokumentu "Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego dla Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2020". W ramach projektu realizowanego na zlecenie Miasta Ruda Śląska koordynowałem badania ankietowe, fokusowe i wywiady, przygotowałem analizę otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Projekt pięciomiesięczny, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Tomasz Słupik, Wojciech Roszka.
 • W ramach współpracy Buszman & Witański Consulting Group z Partner Consulting Sp. z o.o. uczestniczyłem w projekcie opracowanie rekomendacji zmian organizacji procesu zarządzania architekturą dla klienta z branży energetycznej. W ramach projektu przygotowałem analizę stanu obecnego celów biznesowych oraz zarządzania procesami wraz z rekomendacjami zmian w tych obszarach. Projekt trzymiesięczny, współpraca m.in. z : Jarosław Michalak, Łukasz Marcinkowski, Jacek Czerwiński.
 • Jestem autorem planu komercjalizacji projektu badawczego SWING, realizowanego przez firmę Adaptronica Sp. z o.o.. Projekt składał się z części badawczej, analitycznej oraz planistycznej. Projekt dwumiesięczny, współpraca m.in. z: Rafał Lipka-Zanozik.
 • W ramach współpracy z firmą Agencja Reklamy S.P.G. s.c. przygotowałem dwa dokumenty planistyczne dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, "Plan operacyjny promocji na rok akademicki 2012/2013" oraz "Strategia promocji i kształtowania wizerunku na lata 2013-2018". Plan operacyjny został zrealizowany. Współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Wojciech Roszka, Olga Opioła, Paweł Winiarski.
 • Jako biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, o specjalności telekomunikacja w zakresie danych transmisyjnych, wykonałem kilkanaście opinii na rzecz sądów i prokuratur w przedmiotowym zakresie, współpracowałem także z instytucjami i firmami prywatnymi. Współpraca m.in.z: Michał Tatar, Piotr Szeptyński.
 • Ponadto: przygotowywanie analiz rynku oraz biznesplanów (Buszman & Witański Consulting Group); współautorstwo "Planu Marketingowego na lata 2012-2017" Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w części związanej z zagadnieniami strategii marketingowej (EU-Consult Sp. z o.o.); strategia działania przedsiębiorstwa dla Wydawnictwa Witański; usługa analizy danych telekomunikacyjnych (Deloitte); audyt strony WWW Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach (Eco Consensus Sp. z o.o.).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach edukacyjnych:

 • W ramach działalności Business @ Witański Consulting Group przygotowałem projekt szkoleń z zakresu zarządzania projektami Akademia Project Managera, składający się z dwóch cykli szkoleniowych (Efektywna realizacja projektów oraz Narzędzia zarządzania projektami). Projekt roczny, współpraca m.in. z: Seweryn Tchórzewski, Roma Kukurba, Mateusz Trzeciak.
 • W ramach projektu Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych prowadzonego przez Eco Consensus Sp. z o.o. zajmowałem się obsługą informatyczną, w tym prowadzeniem strony WWW projektu. Projekt dziewięciomiesięczny, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Barbara Buszman.
 • W ramach współpracy z uczelnią Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, przez jeden rok akademicki byłem kierownikiem studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W ramach projektu przeprowadziłem m.in. kampanię promocyjną studiów (m.in. strona WWW, informacje do mediów) oraz przygotowałem harmonogram zajęć. Projekt czternastomiesięczny, współpraca m.in. z: Grzegorz Budzyński, Maciej Ochman, Małgorzata Jaśkowiec.
 • Jestem pomysłodawcą i autorem programu studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W ramach projektu przygotowałem plan studiów, opracowałem program i pozyskałem kadrę, głównie najwyższej klasy praktyków, opracowałem harmonogram oraz budżet projektu. Studia zostały zaoferowane trzem śląskim uczelniom - Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Politechnika Śląska - znalazły się w ofercie WSZMiJO w Katowicach. Współpraca m.in. z: Jerzy Gołuchowski, Grzegorz Budzyński, Adrian Kapczyński, Seweryn Tchórzewski.
 • Ponadto: szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego (Centrum Szkoleń Twardych); szkolenia z zakresu zarządzania projektami (apauly group).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach kartograficznych:

 • Przeprowadziłem aktualizację treści mapy "Powiat Mikołowski. Mapa turystyczna" dla Eco Consensus Sp. z o.o.. Projekt trzymiesięczny, współpraca m.in. z: Barbara Buszman, Henryk Witański, Jan Jajeśnica.
 • W ramach współpracy z firmą Wydawnictwo Kartograficzne Witański zajmowałem się przygotowaniem i weryfikacją treści map oraz pracami redakcyjnymi związanymi z Atlasem Miast Śląska. Projekt sześciomiesięczny, współpraca m.in. z: Henryk Witański.
 • W ramach współpracy z firmą Wydawnictwo Kartograficzne Witański przeprowadziłem prace terenowe w Beskidzie Śląskim (Ustroń i Wisła), polegające na naniesieniu na mapę górskich szlaków turystycznych. Projekt dwumiesięczny, współpraca m.in. z: Małgorzata Witańska, Henryk Witański.
 • Ponadto: współpraca przy pracach terenowych i redakcyjnych przy kilku tytułach (Wydawnictwo Kartograficzne Witański).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach marketingowo-promocyjnych:

 • Działając w ramach stowarzyszenia International Project Management Association Polska kierowałem projektem promocji oferty stowarzyszenia skierowanej do biznesu. Projekt sześciomiesięczny, współpraca m.in. z: Seweryn Tchórzewski, Marek Magdoń, Marcin Dziekański, Stanisław Chmist.
 • W ramach współpracy z firmą Agencja Reklamy S.P.G. s.c., jako Project Manager prowadziłem projekt realizacji planu promocji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w ciągu jednego roku akademickiego. W ramach projektu wykonywałem także niektóre działania promocyjne (media relations, kampanie reklamowe, organizacja eventów). Projekt dziewięciomiesięczny, o budżecie niecałych 350.000 PLN, współpraca m.in. z: Monika Prandzioch, Maria Buszman-Witańska, Paweł Winiarski, Agata Dołhun, Olga Opioła, Aleksandra Szymańczyk.
 • Uczestniczyłem w pracach komitetu wyborczego kandydata na Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Józefa Buszmana, min. przygotowując stronę internetową www.jbuszman.pl oraz innych materiałów wykorzystanych w kampanii. Projekt dwumiesięczny, współpraca m.in. z: Józef Buszman, Mikołaj Buszman.
 • Ponadto: kampania marketingowo-promocyjna portalu biznesowego jaworzno.biz (Firma Prywatna GREG).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach naukowych:

 • W ramach pracy naukowo-badawczej przygotowałem projekt grantu naukowego dla Politechniki Śląskiej, którego celem było stworzenie optymalnego modelu retencji danych telekomunikacyjnych. Projekt dwuletni, o budżecie niecałego 1.000.000 PLN, współpraca m.in. z: Seweryn Tchórzewski.
 • W ramach pracy naukowo-badawczej przygotowałem i przeprowadziłem badanie ankietowe znajomości przepisów Prawa telekomunikacyjnego w zakresie obowiązków związanych z obronnością i bezpieczeństwem wśród operatorów telekomunikacyjnych. Wyniki badań zostały opublikowane w prasie specjalistycznej. Projekt czteromiesięczny, współpraca m.in. z: Karolina Fojcik.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach teleinformatycznych:

 • Dla firmy FaktoringBroker Sp. z o.o. przeprowadziłem testy aplikacji webowej CapiWork.com, przeznaczonej dla Project Managerów. Projekt ośmiomiesięczny, współpraca m.in. z: Tomasz Skupiewski, Mariusz Kuta.
 • W ramach obowiązków służbowych na stanowisku Project Manager w firmie Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. odpowiedzialny byłem za wdrożenie oprogramowania Impuls Evo. Kierowałem zespołem konsultacyjnym i współpracowałem z innymi jednostkami w firmie. Projekty wdrożeniowe od czteromiesięcznych do dwuletnich, o budżetach wahających się od 50.000 PLN do 700.000 PLN, współpraca m.in. z: Błażej Migoń.
 • W ramach współpracy z firmą Telekomunikacja Polska S.A. byłem koordynatorem testów wydajnościowych w pięciu kolejnych edycjach wdrażania zmian w oprogramowaniu wykorzystywanym przez firmę. Każda z edycji to projekt minimum sześciomiesięczny, o budżecie testów przekraczającym 1.000.000 PLN, współpraca m.in. z: Henryk Bekus, Jacek Okwieka, Tomasz Kruzel, Dominik Janusz.
 • W ramach obowiązków służbowych na stanowisku Dyrektora Technicznego w firmie Intelix Sp. z o.o. odpowiedzialny byłem za rozwój systemu taryfikacyjnego Intelix Biuro Billing oraz systemów współpracujących (m.in. Kolektor, Książka teleadresowa, Call Monitor). Za rozwój oprogramowania odpowiedzialny byłem na przestrzeni trzech lat, projekt realizowany był etapami (kolejne wersje oprogramowania). Współpraca m.in. z: Piotr Kasprzyk, Zbigniew Ross, Sylwester Woś, Krzysztof Skonieczny, Dawid Wachowiak.
 • W ramach obowiązków służbowych w firmie Intelix Sp. z o.o. kierowałem wdrożeniami oraz wdrażałem i serwisowałem system taryfikacyjny Intelix Biuro Billing u większości klientów firmy. Projekty od dwutygodniowych do sześciomiesięcznych, o budżetach przekraczających 2.000.000 PLN, współpraca m.in. z: Marcin Plasun, Rafał Lipka-Zanozik, Krzysztof Skonieczny, Maciej Siedlecki, Grzegorz Korpok, Adam Tomaszewski.
 • Ponadto: projekty oprogramowania informatycznego portalu konferencyjnego i oprogramowania analitycznego (MultimHex s.c.).