Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Status biegłego w Polsce
[więcej ...]

Organizacje
Stowarzyszenie Interim Managers
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
PM Nights 2017
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]

Product Owner w metodykach zwinnych to przedstawiciel klienta w projekcie. W sytuacji idealnej jest to osoba z firmy klienta, która staje się członkiem zespołu realizującego projekt. W sytuacji najczęściej spotykanej rolę Product Ownera pełni osoba zajmująca się ogólnie pojętym rozwojem produktu. Product Manager może być przedstawicielem działu marketingu, sprzedawcą obsługującym danego klienta bądź osobą techniczną.

Rola Product Ownera w zarządzaniu projektami jest także jednym z moich zainteresowań naukowych. Stale poszerzam wiedzę teoretyczną z tego zakresu, występuję z referatami oraz publikuję artykuły związane z tą częścią zarządzania projektami. Szczegóły w zakładce o działalności naukowej.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w roli Product Ownera w następujących projektach:

W firmie Intelix Sp. z o.o. odpowiedzialny byłem za rozwój produktów z rodziny systemów taryfikacyjnych. Przez pięć lat, dzięki mojej pracy zarówno z klientami, jak i zespołem technicznym, powstały cztery kolejne wersje oprogramowania Intelix Biuro Billing (od 4.01 do 4.04). Podczas tworzenia tego systemu odpowiedzialny byłem za część funkcjonalną (dodawanie nowych funkcjonalności, weryfikacja i poprawa dotychczasowych), interfejs użytkownika (nowy układ programu) oraz analizę i poprawę procesów zachodzących wewnątrz systemu (proces taryfikacji oraz proces generowania billingów czy faktur). Podstawą mojej pracy była analiza rynku, potrzeb klientów oraz rozwój technologiczny dostawców central. Jako uboczne projekty powstały takie aplikacje jak Kolektor, EasyBilling, Call Monitor i Addressbook.

W firmie Agencja Reklamy S.P.G. s.c. odpowiedzialny byłem za realizację planu promocji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w roku akademickim 2012/2013. W ciągu dziewięciu miesięcy prowadziłem projekt, w którym określone były czas i pieniądze, w dużym uogólnieniu zakres realizowanych zadań. Na początku stworzyłem ogólny zarys działań, podzielonych na kilkanaście grup, do których dodatkowo zostały przypisane orientacyjne budżety. Następnie w miarę postępu prac odpowiedzialny byłem za uszczegółowienie działań w ramach kolejnych grup, tak aby osiągnąć maksymalizację efektu z okreśonego budżetu. Proces rozbicia grup na poszczególne zadania uzależniony był przede wszystkim od dostępności narzędzi oraz ich ceny. Wykorzystując pojawiające się na rynku okazje, wdrażałem w życie kolejne działania promocyjne. Zamknięcie działań w ramach grupy z dodatnim bilansem pozwalało na przesunięcie środków na pozostałe grupy.