Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Auditor wewnętrzny ISO 27001
[więcej ...]

Organizacje
Polskie Towarzystwo Informatyczne
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
Komunikacja w relacjach z interesariuszami projektu - wyniki badań empirycznych
[więcej ...]

Zainteresowania
Fotografia
[więcej ...]

Mateusz Witański - ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów, konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, rzeczoznawca PTI, działacz stowarzyszeń branżowych, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów teleinformatycznych (wdrożeniowych, programistycznych, testowych) oraz doradczych (analitycznych, badawczych, promocyjnych i marketingowych), doradztwa zarządczego (projekty unijne, turystyka, teleinformatyka, media, strategie), rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie). Posiada certyfikaty zarządzania projektami IPMA-D, PRINCE2 oraz AgilePM, zarządzania usługami ITIL v.3, a także certyfikat auditora wewnętrznego ISO 27001. Ponadto jest biegłym sądowym o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych oraz rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Publikuje na łamach czasopism branżowych, biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią.